Department of Linguistics

Scientific Activities

Symposium and Congress

2019

Hakan Aydemir, “Tunyukuk Adı Üzerine”. Tunyukuk Yazıtının Yayımlanışının 120.              Moğolistan Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Başlangıcının 50. Yılları Dolayısıyla Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları (22 Kasım 2019, İstanbul). İstanbul Üniversitesi.