DİLBİLİMİ

Tanıtım

Dilbilimi, yaşayan, gelişen, değişen ve hatta ölen sistemler olarak doğal dilleri (Türkçe, İngilizce, Çince, Sümerce vb.) ve işleyişlerini çeşitli yönlerden inceleyen, betimleyen bir bilim dalıdır. Doğal dillerin ortaya çıkışları, kökenleri, tarihsel gelişimleri, yapıları, işleyişleri, geçmişte ve günümüzde birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri, zaman içindeki değişimleri, farkları ve benzerlikleri, yazılı ve sözlü iletişimde kullanılış biçimleri, öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgili problemler ve dile ilişkin olan her şey dilbilimin inceleme alanları arasındadır. Yeni yapılandırılmakta olan bölümümüz,  Kuramsal ve Uygulamalı Dilbilim (Theoretical and Applied Linguistics) ve Tarihsel ve Karşılaştırmalı Dilbilim (Historical and Comparative Linguistics) alanlarına odaklanacaktır.