DİL BİLİMİ

Bilimsel Faaliyetler

Sempozyum ve Kongre:

2018

Hakan Aydemir: Tunyukuk yazıtındaki «usın buntutu yurtda yatu kalur erti» cümlesi üzerine birkaç not. Yayımlanışının 50. Yılında “A Grammar of Orkhon Turkic” ve Talat Tekin. Doğumundan 90 Yıl Sonra, Vefatının 3. Yılında Talat Tekin’i Anma Çalıştayı. 28 Kasım 2018. İstanbul. (Ulusal Sempozyum)