DİL BİLİMİ

Bilimsel Faaliyetler

Sempozyum ve Kongre:

2019

Hakan Aydemir, “Tunyukuk Adı Üzerine”. Tunyukuk Yazıtının Yayımlanışının 120.              Moğolistan Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Başlangıcının 50. Yılları Dolayısıyla Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları (22 Kasım 2019, İstanbul). İstanbul Üniversitesi.