DİL BİLİMİ

Faaliyetler

Dilbilim Seminerleri:

2019

Doç Dr. Tülay Çulha, Karay Türkleri ve Yazılı Metinleri. İMÜ Dilbilim Seminerleri 7. 13 Mayıs 2019.

2018

Doç. Dr. İrene Driga, Ukrayna’daki Karamanlıca Eserlerin Dili. İMÜ Dilbilim Seminerleri 6. 09 Mayıs 2018.

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, Dil ve Kimlik Bağlamında Gagauzlar. İMÜ Dilbilim Seminerleri 5. 02 Mayıs 2018.