DİL BİLİMİ

Uzmanlık Alanları

Dr. Öğr. Üye. Hakan Aydemir'in çalışma alanları 

1. Türk Dilbilimi (Eski ve Ana Türkçenin sesbilimsel ve biçimbilgisel problemlerine odaklı).

2. Altay Dilbilimi (Altay dillerinin, gerçek ve sözde soydaş sözcüklerinin sesbilimsel, biçimbilgisel problemlerine odaklı).

3. Etkileşimsel Dilbilim (Türkçe-Moğolca, Türkçe-Macarca, Türkçe-Toharca ilişkilerine odaklı; sözcük alıntılama; alt katman etkisi; dil değiştirimi).

4. Adbilim (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya Türk yer ve boy adlarına odaklı).

Arş. Gör. Oktay Çınar'ın çalışma alanları

1. İkinci Dil Edinimi (söylem-sözdizim ara yüzünün edinimi)

2. Dilbilimsel Tipoloji (boş özne değiştirgeni tipolojisi)