Yayınlar

Hakan Aydemir: “Çocuk” Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Ekim 2018, s. 1-18.

Hakan Aydemir: Macaristan Kuman-Kıpçaklarından Kalan Bir Sayışmaca Üzerine Dilbilimsel Açıklamalar. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Güz 18, 2018, s. 13-30.