DİL BİLİMİ

Misyon-Vizyon

Misyon

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Tarihsel Dilbilim programı çerçevesinde Uygulamalı dilbilim (Applied Linguistics), Türk dilbilimi (Turkic Linguistics) ve Altay Dilbilimi (Altaic Linguistics), dil ilişkileri (Language Contact) alanlarında çok iyi dilbilimciler yetiştirmek. 

Vizyon

Türkiye’de akademik düzeyde temsil edilmeyen karşılaştırmalı tarihsel Türk Dilbilimi’ni (Comparative-historical Turkic linguistics) dilbilim eğitiminin ve dilbilim araştırmalarının olmazsa olmaz bir parçası haline getirmek. Uluslararası araştırma kurumlarıyla ve alanında en yetkin araştırmacılarla sıkı işbirliği halinde çalışan, disiplinler arası çalışmalara önem veren, ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bir konuma, eğitim ve araştırma alanında çok yüksek standartlara sahip bir bölüm olmak.