DİLBİLİMİ

Dilbilim Seminerleri

06.02.2020

Dilbilim Seminerleri:

2019

  1. Dr. Emre Yağlı, Toplumdilbilim ve Dil Değişimi. İMÜ Dilbilim Seminerleri 8. 29 Kasım 2019.
  2. Doç Dr. Tülay Çulha, Karay Türkleri ve Yazılı Metinleri. İMÜ Dilbilim Seminerleri 7. 13 Mayıs 2019. 

2018

  1. Doç. Dr. İrene Driga, Ukrayna’daki Karamanlıca Eserlerin Dili. İMÜ Dilbilim Seminerleri 6. 09 Mayıs 2018.
  2. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, Dil ve Kimlik Bağlamında Gagauzlar. İMÜ Dilbilim Seminerleri 5. 02 Mayıs 2018.

2017

  1. Doç. Dr. Murat Elmalı: Türklerde İlk Dilbilgisi Çalışmaları. İMÜ Dilbilim Seminerleri 1. 25 Mayıs 2017.
  2. Doç. Dr. Özlem Deniz Yılmaz: Dil, Söz ve Yazı. İMÜ Dilbilim Seminerleri 2. 11 Ekim 2017.
  3. Doç. Dr. Bülent Bayram: Çuvaş Türkleri: Dil, Tarih ve Edebiyat. İMÜ Dilbilim Seminerleri 3. 1 Ekim 2017. 
  4. Yrd. Doç. Dr. Aslı Gürer: Chomsky ve Üretici Dilbilgisi Ekseninde Karaçay-Malkarca. İMÜ Dilbilim Seminerleri 4. 22 Ekim 2017.