DİLBİLİMİ

Dilbilim Konuşmaları-10 Etkinliği Tamamlandı

21.05.2021

Üniversitemiz Dil Bilimi Bölümü ve Dilbilim Topluluğu tarafından düzenlenen Dilbilim Konuşmaları Etkinlikleri kapsamında, 21 Mayıs 2021 tarihinde Dil Bilimi Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Oktay Çınar 'Arayüzlerde Türkçenin İkinci Dil Edinimi' başlıklı çevrim içi bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında öncelikle arayüzün ne olduğunu açıklayan Dr. Oktay Çınar, hangi dilsel modüllerin arayüz oluşturabileceğini ve bu arayüzlerde hangi çalışmaların yürütüldüğünü aktardı. Daha sonra söylem-sözdizim arayüzünde yapılan çalışmalar ayrıntılı bir şekilde incelendi ve bu arayüzün ikinci dil olarak Türkçede ediniminin problemli olup olmadığı tartışıldı.

Konuşmanın sonunda ise dinleyicilerden gelen sorular cevaplandı.