DİLBİLİMİ

"Toplumdilbilim ve Dil Değişimi" Semineri Düzenlendi

29.11.2019

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden Dr. Emre Yağlı, "İMÜ Dilbilim Seminerleri 8" kapsamında “Toplumdilbilim ve Dil Değişimi” adlı bir sunum geçekleştirdi.

Toplumdilbilimin tanımına ve çalışma alanına kısaca değinen Dr. Emre Yağlı, örnekler ve bilimsel çalışmalar üzerinden "Dil değişimi bir topluluk içerisinde neden yayılır?", "Dil değişiminin bir toplulukta yayılmasını etkileyen toplumsal etmenler nedir?", "Bu etmenler değişimin yayılmasını nasıl etkiler?" gibi sorularla dilsel değişimin neden ve nasıl gerçekleştiği üzerinde durdu. Bu bağlamda"Hangi gruplar dil değişimini tetikler?", "Değişimin gruptan gruba yayılması hangi yolla gerçekleşir?" gibi sorular bu alanda yapılmış çalışmalar üzerinden cevaplandı.

Sunum farklı bölümlerden pek çok öğrenci ve öğretim üyesi tarafından ilgiyle izlendi. Sunumun görselleri şu linkten görülebilir: "bit.ly/eyagli201904")